Phương thức thanh toán

IGEA Việt Nam hỗ trợ 2 hình thức thanh toán:

  • Thanh toán khi giao hàng COD
  • Chuyển khoản ngân hàng

0976519763
0888.995.892